Înapoi la Curs

Marți, 21 Ianuarie 2020

Ora 19:00

Cursul de Educație a Privirii

Nu e simplu și nici la îndemâna oricui să privească un tablou. Marile expoziții internaționale organizate de o parte și de alta a Atlanticului de la izbucnirea Primului Război Mondial și până astăzi au conferit muzeelor o importanță socială fără precedent. Tocmai fiindcă au atras/atrag un număr uriaș de vizitatori au obligat guvernele și pe arbitrii modei sau ai bunului gust să recunoască faptul că știința spiritului, adică cea a artelor, se constituie, prin utilitatea ei, într-o îndreptățită preocupare pentru întreaga societate. Pentru că a familiariza an de an mii de oameni cu opere de artă de mare valoare echivalează cu remarcabila realizare a unui sistem de învățământ teoretic bine pus la punct. La urma urmelor, muzeul nu este altceva decât o aleasă școală! A cărei funcție educativă are ca finalitate reechilibrarea spirituală și recuperarea în planul sensibilității prin stimularea simțurilor cele mai alese. Importanță ce depășește cu mult succesul financiar.

Obiectivul cursului nostru este de a te învăța:

În ceea ce privește deprinderea privitului cu răbdătoare preocupare pentru înțelesul fiecărui tablou în parte, nu vom oferi rețete. Vom apela însă la „Regulile folositoare de ținut minte la vizitarea unui muzeu” întocmite la 1880 de studioșii Muzeului din Leipzig. Deoarece, după aproape 140 de ani de la publicare, continuă să se constituie în exemplificarea felului în care opera de artă poate fi „savurată”. Cu condiția necesară și obligatorie de a ne oferi răgazul necesar pentru a medita asupra ei. Asupra înțelesurilor posibile.

  1. 1. Nu încercați să vedeți prea mult;
  2. 2. Țineți minte că un singur exponat privit cu atenție, contează mai mult decât 20 de exponate văzute în grabă;
  3. 3. Înainte de a intra într-un muzeu, gândiți-vă ce anume ați vrea să vedeți în mod deosebit și concentrați-vă atenția asupra acelor obiecte. Consultați-l pe custode pentru a afla ce este mai interesant în fiecare sală;
  4. 4. Amintiți-vă că exponatele se află acolo, în primul rând, pentru a vă instrui. De aceea vizitați periodic muzeul cel mai apropiat și faceți din această activitate o aleasă școală de auto-instruire;
  5. 5. Nu uitați că de fiecare dată când mergeți la muzeu, există ceva nou de văzut. Priviți fără grabă, observați atent și meditați îndelung la ceea ce vedeți.

Muzeul nu este altceva decât o aleasă școală! A cărei funcție educativă are ca finalitate reechilibrarea spirituală și recuperarea în planul sensibilității prin stimularea simțurilor cele mai alese. Importanță ce depășește cu mult succesul financiar.

La sfârşitul lui septembrie şi începutul lui octombrie a anului 1899, dezastrul financiar al României era bine conturat. Numai un împrumut o mai putea salva. Pentru negocierea complicată şi importantă a îndatorării, regele Carol I îl trimite la Berlin pe Ion Kalinderu. În faţa reprezentanţilor tuturor băncilor europene, întemeietorul celei mai vaste colecţii artistice a generaţiei antebelice uzează nu numai de autoritatea pe care i-o dădea calitatea de mandatar al Hohezollern-ului de pe tronul României, dar şi de toată influenţa legăturilor sale construite cu ajutorul capodoperelor din colecţia sa. La 7 noiembrie, creditul salvator în valoare de o sută şaptezeci şi cinci (175) milioane lei (aur) capital nominal este obţinut.

În ţară, toată lumea vorbea că uşa împrumutului a fost deschisă cu ajutorul a două picturi de mare valoare din Colecţia Kalinderu. Poate nu erau decît simple zvonuri. Cine ştie? Se ştie însă, că în urma acestei reuşite, în fiecare zi, la ora 12 fix, Kalinderu a urcat, până la moartea sa, treptele palatului pentru a lua masa cu regele. Cine să fi ştiut mai bine decît un cap încoronat, că obiectul cultural transmite şi alte mesaje decît imaginea propriu-zisă, inducînd anumite comportamente şi anumite atitudini faţă de gestul celui care îl oferă?

Anul financiar 1901 a fost poate şi mai dramatic decît cel din 1899. Vinovaţi de dezastru au fost găsiţi inginerii, acuzaţi că au ruinat ţara prin luxul noilor construcţii, ce depăşeau cu mult posibilitatea statului de a le finanţa. Dimitrie A.Sturdza (1833-1914), în acea vreme ministru de finanţe, de cîte ori trecea prin faţa Palatului Poştelor (astăzi Muzeul Naţional de Istorie), întorcea capul să nu vadă „risipa” care se făcuse la măreaţa construcţie. Costase 6.071.227 lei aur!

Tocmai pe acest fond de lucidă nelinişte faţă de imprudenţele bugetare ale politicienilor, acelaşi Ion Kalinderu îşi manifestă dorinţa de a construi pe locul său din strada Renaşterii nr.4 (astăzi Dr. Sion) „un modest muzeu de belle-arte [... pe care-l destina] țărei.” A construi o „instituţiune” ca cea a luiKalinderu „menită să aducă roade oraşului pe tărîmul artistic” însemna ceva nu numai pentru capitala României, ci pentru întreaga ţară, care în acel moment, dorea mai presus de orice, împlinirea aspiraţiei poporului său: realizarea unităţii statului naţional. Iar muzeul, prin etalarea domeniului naţional şi universal al artei, a susţinut şi susţine în plan spiritual acest ideal, punînd sub ocrotire şi/sau în circuit, diverse dovezi privind existenţa continuă şi unitară a unui popor într-un spaţiu geografic bine determinat. Iată de ce intimul regelui, căruia îi şi administra moşiile Domeniilor (12 la număr, în suprafaţă de 118,286 ha.), obţine scutirea de taxe pentru muzeul său de la Rege. Tot aşa cum același Rege absolvea de plăţi şi clădirile ce aparţineau statului.

Cine să fi ştiut mai bine decât un cap încoronat, că obiectul cultural adăpostit de muzeu sau colecție privată exprimă, prin forma concisă denumită „arta de a privi”, o școală aleasă de autoinstruire. Școala de „Educație a Privirii”!

Pe vremuri, când guvernele se schimbau cu rapiditatea de astăzi, Regele Carol I îi spunea noului prim-ministru: „Pune d-ta pe cine vrei, unde vrei. Dar, la Externe pune pe cineva cu doctoratul la Sorbona. E vorba de prestigiul țării. Iar la Învățământ, lasă-l pe Spiru Haret, fiindcă acolo e viitorul țării.”

Te invităm la Cursul de Educație a Privirii, într-un cadru saturat de artă, la sediul Galeriei și Casei de licitații AraArt din strada Nicolae Filipescu 32-34, pentru a dobândi cunoștințe ce descriu, pe de o parte, funcția esențială a artei. Cea de depozitară a memoriei colective. De altă parte, funcția ei utilitară. Cea care explorează necunoscutul, construiește legături între oameni ajutându-ne să ne înțelegem pe noi înșine și, în același timp și pe ceilalți.