Înapoi la Curs

Declarație de protecție a datelor cu caracter personal

Date de identificare

S.C. ARA ART COLLECTION S.R.L.

Strada Nicolae Filipescu 32-34, București

021 316 7150

office@araart.ro /  academia@araart.ro

Date fiscale

CIF RO 27281846

Cont bancar: RO31 BTRL RONC RT02 3578 3401

Banca Transilvania

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROȚECTIA DATELOR PERSONALE

Acest website aparține și este administrat de către S.C. ARA ART COLLECTION S.R.L.

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legislația română în vigoare, S.C. ARA ART COLLECTION S.R.L. își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicațiilor noastre web. Scopul colectării datelor precizate mai sus este cel declarat în secțiunea în care vă sunt solicitate datele dvs. și în funcție de opțiunile selectate,iar prin scop se poate identifica una sau mai multe din următoarele situații:

S.C. ARA ART COLLECTION S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, destinate executării serviciilor către clienți/beneficiari, emiterii facturilor fiscale, colectarea creanțelor legate de acestea precum și rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfășurată de S.C. ARA ART COLLECTION S.R.L.

Vă punem în vedere faptul că refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor/produselor sau opțiunilor selectate/comandate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. ARA ART COLLECTION S.R.L. și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

Conform legislației în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a va opune procesării datelor, dreptul de retragere a consimțământul sau a datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Vă notificăm cu privire la faptul că orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către S.C. ARA ART COLLECTION S.R.L. la adresa de email office@araart.ro sau prin poșta clasică la adresa Str. Nicolae Filipescu 32-34, București.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil pentru a remedia situația, trimițând un email la adresa de email office@araart.ro sau prin poșta clasică. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate decât în măsura în care terții implicați nu sunt din România și acest lucru este necesar în îndeplinirea scopului activităților pentru care vă exprimați acordul.

Date de contact Asociația Națională pentru Protecția Consumatorului:
Tel: 021/9551
Web: http://www.anpc.gov.ro/

Reprezentant legal,

Dr. Ariadna Zeck

S.C. ARA ART COLLECTION S.R.L.